2024 State Championship vs Valor

East vs Valor (4/27/24)

East vs Falcons (3/2/24)

2024 East Invitational

2023 Season Video

2023 State Championship vs Regis

KC Jr Blues (4/29/23)

OKC Tour (4/16/23)

East vs Monarch (2/25/23)

2022 State Championship vs Falcons

8/F/S vs Boulder (4/30/22)

East vs Valor (4/23/22)

East vs Falcons (4/16/22)

East vs KC Jr Blues (4/10/22)

East vs St Andrews (4/9/22)

East vs Regis (3/5/22)

2021 State Championship vs Legend

Older Photos